შესრულებული ობიექტები

ლადო

 

ბეტონის ჭრა

[ბეტონის ჭრა ავტო სალონისთვის]

სანიაღვრე არხის გაჭრა ავტო სალონისთვის

ბეტონის ჭრა

ბეტონის იატაკზე არხების გაჭრა

სანიაღვრე არხის გაჭრა ავტო სალონისთვის

სტიაშკის ჭრა 

ბეტონის იატაკის გაჭრა კანალიზაციის სისტემის მოსაწყობად

 

ასფალტის ჭრა

[ასფალტის ჭრა]

140 მეტრი ღიობის გაჭრა მაღალი ძაბვის კაბელებისთვის. 

ბეტონის ჭრა

[ბეტონის გაჭრა ავტო სარბოლო მოედანზე]

ბეტონის ღიობის გაჭრა საკაბელო არხის სამონტაჟოდ